Kontakt

Kontakt informacije

"Tetrijeb" d.o.o.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge.

Osnovna djelatnost preduzećaje da korisnicima lovišta pruži mogućnost nabavke modernih, kvalitetnih artikala koji pouspješuju gazdovanje lovištem.

"Tetrijeb" d.o.o.

Ulica Tuzlanskog Odreda BB

75350 Srebrenik, 

Bosna i Hercegovina

Telephone: +387 (0) 35 644 082
FAX: +387 (0) 35 644 082

Mobile: +387 (0) 61 132 350  
E-mail: tetrijeb@lovac.ba