Sisari

VRIJEME PARENJA, NOŠENJA I KOĆENJA

Vrsta Parenje 

(mjesec)

Nošenje 

(dana)

Koćenje 

(mjesec)

Broj mladih
Srna

Jelen

Divokoza

Muflon

Kozorog

Divlja svinja

Zec (3-5 puta)

Puh

Vjeverica

Medvjed

Vuk

Vidra

Lisica

Divlja mačka

Jazavac

Kuna

VII – VIII

IX – X

XI

X – XI

XII – I

XI – XII

II – VIII

V – VI

IV – V

IV – V

XII – I

nema određeno

II

II – III

VII – VIII

VII – VIII

280 – 290

230 – 240

170 – 180

150

160

110 – 120

42

42

28

240

62 – 64

63

51 – 55

63

240

290

V – VI

V – VI

V

V

V – VI

III – IV

III – IX

VI – VII

V – VI

I – II

III – V

 

IV

IV – V

III – IV

IV – V

1 – 3

1 – 2

1 – 2

1 – 2

1 – 2

4 – 12

2 – 5

4 – 6

3 – 4

2 – 3

4 – 9

2 – 4

3 – 9

3 – 6

3 – 5

2 – 3