Ptice

 

VRIJEME PARENJA, NOŠENJA I KOĆENJA

Vrsta Parenje

(mjesec)

Ležanje na jajima

mjesec dana
Broj jaja
 

Tetrijeb

Ruževac

Lještarka

Kamenjarka

Jarebica poljka

Prepelica

Fazan

Šljuka

Divlja patka

 

IV – V

IV

IV – V

III – IV

IV – V

VI

III – IV

III – V

III – IV

V – VI

VI

V

V

V

VI – VII

IV – V

IV – V

IV – V

28

28

22

25

24

19

24

21

28

 

8 – 12

6 – 12

8 – 15

10 – 15

8 – 22

8 – 16

10 – 15

4 – 5

8 – 14

 

Sve nose jaja i legu na zemlji.