Ptičari

Zajednička im je osobina da traže divljač u trku, manje ili više dignute glave, upijajući miris divljači donešen vjetrom, markiraju divljač i tako pokazuju gdje se divljač nalazi.

Ptičar u galopu krstari ispred lovca parcelu po parcelu i čim osjeti divljač, zavisno od povoljnosti vjetra i na nekoliko desetina metara stane kao ukopan, obično sa dignutom prednjom nogom, te markira mjesto gdje se divljač nalazi. Ako je stao daleko od divljači, polako se privlači na potrebno odstojanje i ponovo staje markirajući divljač. Lovac ne smije dozvoliti da pas pokrene divljač, jer se onda nauči, pa i sam – ne čekajući lovca – digne divljač. On mora izvršavati naredbe lovca. Nisu pogodni za pokrivene terene, jer prilikom markiranja divljači lovac ga ne vidi.

Kod nas se najčešće koriste: