Na pomolu rješenje problema lovačkih društava

Već duži vremenski period na području Srednjobosanskog kantona evidentan je problem gospodarenja lovištima.

Prisustvo kantonalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na jučerašnjoj sjednici Vlade SBK-a bila je idealna prilika da saznamo hoće li u skorije vrijeme biti napretka po tom pitanju, odnosno hoće li lovačka društva, koja egzistiraju na području SBK-a, riješiti jedan od svojih najvećih problema.

Sve su prilike da bi se to moglo uskoro desiti, rekao nam je Salkan Merdžanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK-a, uz informaciju da se posljednjih dana vode intenzivni razgovori o modusu po kojem bi se, na najefikasniji i najkvalitetniji način, stavila tačka na pitanje gospodarenja lovištima u SBK-u.

-U toku su konstantni pregovori po pitanju iznalaženja najboljeg rješenja. Vlada se mora izjasniti o tome šta hoće, zapravo, od lovstva – da li želi da ovu oblast, kao stvarni osnivač lovnih područja, prepusti na upravljanje drugima i da od toga nema nikakvu korist, ili želi da stvari organizuje drugačije. Razmišljanja idu u pravcu da bi se od lovišta morala imati određena naknada i da način, na koji će ona biti ostvarivana, treba uskladiti sa zakonskim propisima. Trenutno je u fazi jedan prijedlog odluke o formiranju lovišta, koji će u narednom periodu, vjerovatno, doživjeti neke male korekcije i izmjene do konačnog rješenja, naglasio je ministar Merdžanić.

Po riječima našeg sagovornika, prioritet je da se odrede granice lovišta i definišu oni koji će upravljati njima.

-Znamo da je ovaj kanton sačinjen od dvanaest organizacionih jedinica. U određenom smislu, isto toliko imamo i nekakvih regija. Na cijelom području SBK-a postoji više od 20 lovačkih udruženja. Pitanje je na koji način ona žele da gospodare. Dosad je bila praksa da su lovačka društva i udruženja dobijala gazdovanje u okviru svojih općina, na način kako smo to dogovarali na nivou lokalnih zajednica. Međutim, taj dio se mora promijeniti i uskladiti sa Federalnim zakonom o lovstvu. Znači, treba jasno definisati granice lovišta, i utvrditi ko će kojim dijelom da gospodari. Prilikom određivanja tih granica treba, prije svega, definisati šta pravi vlasnik želi od lovišta, i da li ga želi dati grupi ljudi koja se bavi lovom a da, po tom osnovu, nema ništa. S druge strane, činjenica je da posljedice nepoštivanja zakonskih propisa snosi vlasnik lovišta. U ovom slučaju, to je Vlada SBK-a i resorno ministarstvo, riječi su ministra Merdžanića.

On je uvjeren da će se pitanje upravljanja lovištima u SBK-u riješiti u narednih mjesec dana. Nada se, također, da će postignuto rješenje odgovarati svim stranama u pregovorima, kako Vladi odnosno Ministarstvu na čijem je čelu, tako lovačkim društvima čiji je rad, upravo zbog ovog problema, bio znatno otežan u prošloj godini.

Comments are closed.