JAREBICA KAMENJARKA

Zovu je još i jarebica grivna po crvenom vijencu oko vrata koji izgleda kao griva. Nalazimo je i u kontinentalnom dijelu zemlje sa strmim kamenitim, jugu okrenutim stranama, rijetkog obrasta. Rijetko zalazi u šumu ili veće gušće grmlje.

Najviše voli nisku kadulju i rijetko grmlje, jer voli pregledan teren. Dužina joj je od kljuna do repa 35 cm, raspon krila je do 50 cm, a težina od 600 grama. Boja perja je sivoplava (od kljuna preko glave, vrata i leđa, a takođe i prsa). Od kljuna ispod očiju do 5-6 cm ispod vrata perje je svetlije i odvojeno od sivoga crnom prugom.

Trbuh je žućkaste boje sa nepravilnim crnim šarama. Vrhovi krila su tamnije do crne boje, a podrepna pera su crvenkaste boje. Osnovna hrana joj je preko cijele godine mlada trava, mlado žito, pupovi, jagode, grožđe, kupine ali i insekti, crvi i mušice.

Pari se već krajem ožujka  i u travnju ženka snese 16 jaja na kojima sjedi do 24 dana. Gnijezdo je neugledno, skriveno i na mjestu odakle ženka ima dobar pogled za osmatranje.

Comments are closed.