TETRIJEB VELIKI

U narodu ga zovu još i gluhan. To je naša najveća šumska koka.

Naraste dužine do 1m (od vrha kljuna do kraja repa), težine oko 4 kg, a raspon krila oko 140 cm. Mužjak je veći od koke. Mužjak i ženka se razlikuju po boji. Koka je jednostavne rđasto-sive boje po cijelom tijelu sa crnim prugastim šarama. Mužjak ima vrat crn sa zelenim prelivima, leđa tamna sa malo svijtlijih šara i dvije bijele pjege na ramenima, rep crn. Noge su obrasle perjem. Ispod kljuna ima crnu bradu, a nad očima ima crvenu mesnatu ružu u obliku polumjeseca. Vrlo je lijep.

Hrani se pupovima i sjemenjem bilja, plodovima šumskog drveća, kukcima, gusjenicama, crvima i puževima. Zimi se hrani skoro isključivo četinama i pupovima.

Pari se koncem aprila i početkom maja. Između mužjaka se vodi borba za ženku. Svaki nastoji da sakupi što veće jato koka sa kojima ostaje samo za vrijeme parenja. U odabranom rejonu pjesmom u ranim jutarnjim satima privlači koke. U vrijeme parenja kada pjevanjem zove koke, u tom je od zanosa na trenutke gluh i slijep, pa mu se tada najlakše privlačiti. U tom zanosu često ni pucanj ne čuje.

Koka snese do 12 jaja u gnijezdu na zemlji, na kojima sjedi 28 dana. Pilići su sa 9 nedjelja poletarci.

Neprijatelji su mu divlje mačke, kune, lisice i sove ušare. Mladi stradaju od svih grabežljivaca kao i od nepogoda.

Lovi se u vrijeme parenja.

Trofej je preparirani primjerak, glava sa vratom i repnim perima.

Comments are closed.